Výbor Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy (SSPEV)

Prezident spoločnosti:

MUDr. Juraj Krivuš

Členovia výboru:

MUDr. Peter Chlebo
MUDr. Viera Kiššová
MUDr. Ján Kozánek
MUDr. Júlia Popálená

Čestná prezidentka výboru SSPEV:

MUDr. Mária Voleková