Chcete sa stať členom SSPEV?

Prihláste sa cez SLS webovú stránku Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Zvoľte: Členská prihláška za riadneho člena SLS - web

Prihlášku riadne vyplňte a zvoľte (zakrúžkujte) č. 71

Po obdržaní vyrozumenia Slovenskou poštou zaplaťte príspevok na činnosť SLS a odbornej spoločnosti.

Prehľad príspevkov nájdete TU.

Čo ponúkame:

  • vzdelávanie v oblasti klinickej výživy,
  • stretávanie sa so špičkami Českej a Europskej nutričnej spoločnosti,
  • mladý kolektív,
  • sebarealizáciu,
  • prácu v podsekciách SSPEV,
  • domáca parenterálna výživa,
  • enterálna výživa,
  • intenzívna metabolická starostlivosť,
  • nutrícia v chirurgii, onkológii, paliatívnej medicíne