Pár slov o SSPEV

Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy sa zaoberá problematikou klinickej výživy a porúch metabolizmu.
Spája zdravotníckych pracovníkov rôznych špecializácií, lekárov, farmaceutov, zdravotné sestry a ostatných pracovníkov v zdravotníctve a v príbuzných odboroch. Hlavným cieľom odbornej spoločnosti je zvyšovanie povedomia o možnostiach nutričnej starostlivosti a tým zlepšenie kvality života pacientov. SSPEV je registrovaná v Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Naši partneri

Asociácia výrobcov klinickej výživy

31. Konferencia SSPEV

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním údajov ánonie