Výsledky Slovenského registra pacientov na domácej parenterálnej výžive – 1x ročne štatistické údaje z registra pacientov.