Domáca parenterálna výživa (DPV) je vo svete používaná ako život zachraňujúca štandardná terapeutická metóda od 1970-teho roku. Postupne sa rozšírila do sveta, stala sa neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o pacienta so zlyhaním tráviaceho traktu. Na Slovensku sa tejto liečebnej modalite venuje Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy. V roku 2009 sa legislatívne vymedzil štatút strediska pre domácu parenterálnu výživu. Na Slovensku je aktuálne činných 7 centier pre DPV.

Domáca parenterálna výživa by mala byť použitá u pacientov, u ktorých nie je možné naplniť nutričné požiadavky orálnou alebo enterálnou cestou a nie je iný dôvod pokračovať v hospitalizácii.

Okrem priaznivého vplyvu na zdravotný stav pacienta so zlyhaním tráviaceho traktu existuje viacero komplikácií, asociovaných s domácou parenterálnou výživou.

Program domácej parenterálnej výživy je finančne náročný, v indikovaných prípadoch po schválení zdravotnou poisťovňou hradený z verejného zdravotného poistenia. Pre schválenie úhrady programu DPV je nutné absolvovanie tréningu v DPV a overenie spôsobilosti pacienta a jeho príbuzného v administrácii výživovových roztokov.

Autor: MUDr. Mária Voleková