Vypočítajte si vaše BMI

Vaše BMI je

Výsledky BMI

>40
Morbídna obezita
30-40
Obezita
26-30
Nadváha
19(20)-25
Normálne hodnoty
17 -19
Mierna malnutrícia
16-17
Stredne závažná malnutrícia
<16Závažná malnutrícia