Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy sa zaoberá problematikou klinickej výživy a porúch metabolizmu.
Spája zdravotníckych pracovníkov rôznych špecializácií, lekárov, farmaceutov, zdravotné sestry a ostatných pracovníkov v zdravotníctve a v príbuzných odboroch.
Hlavným cieľom odbornej spoločnosti je zvyšovanie povedomia o možnostiach nutričnej starostlivosti a tým zlepšenie kvality života pacientov.
SSPEV je registrovaná v Slovenskej lekárskej spoločnosti.