Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, Onkologický ústav sv.Alžbety, Bratislava

Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Bratislava

II.Interná klinika SZU, FNsP F.D.R. Banská Bystrica

I.Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin

I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

MUDr. Miroslav Paľko
miroslav.palko@unlp.sk

Interné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Revúca