PEG je skratka pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu. Je to tenká sonda, ktorej jeden
otvor ústi na koži brucha a druhý v žalúdku. Slúži na podávanie stravy pacientom, ktorí
dlhodobo nemôžu prijímať potravu. Ak je možné aspoň čiastočne jesť, je vhodné prijímať
stravu prirodzenou cestou a podávanie umelej výživy do PEG-u bude slúžiť na to, aby bol
denný príjem úplný. Ak nie je možné nijakú stravu prijímať ústami, PEG zabezpečuje
optimálny prísun živín.

U pacientov živených PEG musí byť strava v takej konzistencii, aby sondou bez problémov
prechádzala a neupchávala ju. Potrava upravená mixovaním nezabezpečí s istotou výživovú
hodnotu. Preto tento druh výživy neodporúčame. Lekár vám predpíše prípravky klinickej
enterálnej výživy, ktoré sú vyrobené špeciálne na podávanie do sondy a obsahujú všetky
potrebné živiny – tuky, cukry, bielkoviny, vitamíny, minerálne
látky a stopové prvky.

Ako podávať výživu?

Pri príprave alebo otvorení výživy dodržiavajte hygienické zásady, v chladničke je možné stravu skladovať do 24 hod.

 • Nikdy nenechávajte otvorenú fľašu s výživou na teplom alebo slnečnom mieste, napr. na nočnom stolíku.
 • Stravu podávajte 6 x denne po 3 hodinách, na dávku pripadá 300 ml + 50 ml vody na prepláchnutie (6-9- 12-15- 18-21 hod.) = 2100 ml /deň.
 • Pri vyšších stratách tekutín (zvýšená teplota, potenie, hnačka) podávajte vodu naviac.
 • Podávajte predpísanú výživovú zmes primerane teplú vzhľadom na teplotu tela.
 • Výživu podávajte pomocou Janettovej striekačky.
 • Janettovu striekačku po podaní výživy vždy starostlivo umyte pod prúdom horúcej vody.
 • Večer po podaní poslednej dávky ju vyvarte rozloženú v nádobe s pitnou vodou.
 • Sondu preplachujte pred každým podaním výživy i po skončení podávania!
 • Na preplachovanie používajte 30 – 50 ml čaju alebo prevarenej vody, nesmú sa používať kyslé roztoky (ovocné šťavy, malinovky, minerálne vody), lebo výživa by sa mohla zraziť a sonda by sa upchala!
 • Pri rýchlom podávaní stravy sa u pacienta môžu zjaviť kŕčovité bolesti brucha, nauzea, zvracanie.
 • Pri pocite plného žalúdka, nafúknutého nadbruška, alebo ak po otvorení setu vyteká pod tlakom obsah žalúdka, je potrebné podanie výživy odložiť! Ak ťažkosti neustupujú, je nutné sa poradiť s lekárom!
 • Pri podávaní výživy je vhodné, aby pacient sedel alebo mal zvýšenú hornú polovicu tela a zotrval v tejto polohe ešte 30 – 60 minút po skončení podávania. Znižuje sa tým riziko, že sa výživa dostane zo žalúdka do horných dýchacích ciest.
 • Po skončení podávania výživy je nevyhnutné set vždy uzavrieť, aby nedochádzalo k úniku výživy alebo žalúdočných štiav.

Podávanie liekov

Ak nemôžete lieky prehĺtať, treba ich podávať do PEG. Tablety musíte starostlivo rozdrviť.
Najvhodnejšia je trecia miska s tĺčikom, prípadne tabletu môžete zabaliť napr. do celofánu a rozdrviť ju nejakým ťažkým predmetom.

 • Pred podaním liekov do PEG je treba sondu prepláchnuť vodou.
 • Prášok získaný rozdrvením tabliet (prípadne vysypaním z kapsúl) rozpustite v malom množstve tekutiny (čaj, prevarená voda). Túto zmes nasajte do Janettovej striekačky a po jedle podajte do sondy.
 • Po podaní lieku sondu vždy prepláchnite vodou alebo čajom!

Ako ošetrovať PEG

V prvých dvoch týždňoch sa PEG ošetruje každý deň a je potrebné si všímať všetky zmeny (začervenanie, hnis, vytekanie výživy a pod.).

Pod prítlačnú doštičku možno v prvých dňoch po zavedení alebo pri riešení komplikácií vkladať sterilný štvorec (prípadne aj s dezinfekciou).
Raz denne vykonajte základnú kontrolu stavu PEG sondy. Všetky viditeľné zmeny na sonde (zmena farby, vlasové trhliny, presakovanie…) ihneď konzultujte s lekárom.
Po 2 týždňoch sa okolo setu utvorí väzivový kanálik a PEG môžete ošetrovať len dvakrát za týždeň. Ak sa v mieste vpichu objavia komplikácie (zápal, hnis), je potrebné PEG opäť ošetrovať denne.

Postup ošetrovania PEG-u

Šetrným ťahom za sondu zistite, či sa nevyťahuje z miesta vpichu. Pokiaľ nebolo posledné ošetrenie vykonané správne alebo došlo k uvoľneniu vnútorného disku, je väčšie riziko komplikácií!

 • Najprv uvoľnite modrú fixačnú svorku a úchytky vonkajšej silikónovej doštičky fixujúcej sondu. Všimnite si značky na sonde, uľahčia Vám návrat doštičky do pôvodnej polohy.
 • Posuňte silikónovú doštičku po sonde smerom od brušnej steny asi o 5 cm.
 • Sledujte, či okolie vpichu nie je začervenané, bolestivé, či tu nie sú zvyšky výživy alebo žalúdočných štiav.
 • Ak je okolie vpichu v brušnej stene zahojené a bez znakov zápalu, umývajte denne vodou a mydlom miesto vpichu i obe stray doštičky a vždy starostlivo osušte, (v prvých dňoch alebo v prípade komplikácií aj vydezinfikujte)
 • Od 10.teho dňa od zavedenia PEG-u otáčajte setom gastrostómie o 360° raz týždenne
 • Za stáleho mierneho ťahu za sondu posuňte doštičku späť ku koži (orientujte sa podľa značiek na sonde) a uzatvorte úchytky, zafixujte platničku modrou svorkou.
 • Sondu pustite, uistite sa, či medzi kožou a doštičkou nie je vôľa (doštička musí dosadať na kožu). Miesto vpichu prekryte priedušným obväzom, voľný koniec sondy možno na kožu fixovať náplasťou. Ťah vyvíjaný na sondu nesmie byť príliš veľký či násilný.

Komplikácie

Najčastejšou príčinou hnačiek alebo vracania je príliš rýchle podávanie dávky, priveľmi veľká dávka pri podávaní, krátky interval medzi jednotlivými dávkami a poruchy črevnej mikroflóry. Pokiaľ hnačky pretrvávajú dlhší čas, kontaktujte lekára.
Upchatý PEG sa usilujte prepláchnuť vlažnou (nie horúcou) vodou zo striekačky skôr menšieho obsahu (10 ml). Vhodná je aj voda s bublinkami (sóda). Vodu v krátkych intervaloch striedavo nasávajte a vstrekujte. Nikdy nepoužívajte násilie alebo veľký tlak pri vstrekovaní do PEG!
Pri ošetrovaní je potrebné starostlivo sledovať okolie miesta vpichu. Pokiaľ okolo PEG uniká zvnútra výživa alebo žalúdočné šťavy, informujte lekára!
Pri PEG hrozí nebezpečenstvo, že výživa sa zo žalúdka dostane do horných dýchacích ciest. Možno tomu predísť tak, že počas podávania výživy pacient sedí alebo je v polosediacej polohe a zotrvá v nej ešte aj 30 – 60 minút po podaní. Ak dôjde k vdýchnutiu väčšieho množstva výživy, môže dôjsť k závážným komplikáciám a informujte radšej o tom lekára.
Ak je v okolí vstupu sondy do steny brušnej koža červená a je na nej malé ložisko veľkosti hráška, ktoré krváca aj pri minimálnom mechanickom podráždení, poraďte sa s lekárom. Ide o tzv. „granulačné tkanivo“, ktoré sa dá ľahko odstrániť.
Bez ohľadu na to, či prijímate ústami potravu alebo tekutiny, čistenie zubov je z hygienického hľadiska veľmi dôležité. Prvé dva týždne, než sa otvor okolo setu zahojí, odporúča sa len sprchovať. Ak je okolie otvoru v brušnej stene už zahojené a bez príznakov zápalu, môžete sa aj kúpať. Po kúpeli treba povrch sondy a kožu v okolí dokonale osušiť.

Autori: MUDr. Júlia Popálená, MUDr. Ján Zachar